Jan Brugman – Restaurant Brugman Skip to content

Even een stukje geschiedenis

Wie was Jan Brugman?

De man waar Bolsward mede zijn stadsrechten aan heeft te danken. Dankzij zijn bemiddeling werden in 1455 stadsrechten aan Bolsward toegekend. In Bolsward vinden we hier nog een enkele herinnering aan hem terug in de Pater Brugmanstraat. Vroeger heette het tegenwoordige Marne College het Jan Brugman College. 

We hebben gemeend met de naamgeving van Restaurant Brugman hem iets meer eer toe te kennen. Zonder hem immers geen Elfstedentocht.
Brugman is geboren in het aartsbisdom Keulen; waar precies is onduidelijk en hij studeerde godgeleerdheid in Parijs. Na deze opleiding deed hij zijn intrede in de kloosterorde der franciscanen-observanten in Sint-Omaars waar hij lector in de theologie werd.

Praten als Brugman

Hij behoorde tot de franciscaanse tak van de observanten en sloot zich aan bij een groep monniken in Amsterdam die een nieuw klooster wilden stichten. Hiertoe hield hij een aantal vurige preken, waarvan later het gezegde praten als Brugman is afgeleid. Filips de Goede stond vervolgens het bouwen van een nieuw klooster toe.

Terugkerende thema’s in Brugmans preken waren: gokzucht, zondagsontheiliging, burgeroorlogen (tussen Schieringers en Vetkopers) en steekpartijen op de kermis. Zijn preken sloegen aan bij de mensen omdat hij niet naar rangen en standen keek. Iets waar wij ons volmondig achter hebben geschaard.

 
 

Het 17e eeuwse grachtenpandje aan de Rijkstraat

Achter een van de mooiste geveltjes van Bolsward bevindt zich Restaurant Brugman. Na een jaar van hard werken is het pand van binnen omgetoverd tot een gezellig restaurant waar modern en klassiek elkaar ontmoeten. Een sfeer waar iedereen zich snel thuis zal voelen. Onze open keuken sluit naadloos aan bij ons open karakter.

JE LEKKER VOELEN MET LEKKER ETEN

Is het kwaliteit of kwalitijd?